Gezegen Saatleri Ve Kullanımı

Zamanın sadece kantitatif veya miktar olarak ölçülmesi yetersizdir. Zamanın bir de kalitesi vardır. Her şeyde olduğu gibi kantite ve kalite, zaman kavramı için de geçerlidir.
Günün her saati bir GEZEGEN tarafından yönetilir. O sürenin karakteri gezegenin karakterine uygundur. Evlenme, seyahate çıkma, yeni bir işe başlama, ameliyat yapma, çalışma, konsantrasyon, şifa, ilaç alma, eğlence gibi her yeni faaliyet faaliyetin karakterine uygun saatte başlarsa daha şanslı olacaktır. Pazar günlerinin birinci GEZEGEN dilimi Güneş, ikinci GEZEGEN dilimi ise Venüs kalitesindedir. Venüs saatinde Venüs kavramına uyan işle yapılır. Venüs, sevgi ve sanatın patroniçesidir. Sevgi ve aşk işleri evlenme, sosyal ilişkiler, güzel partiler, eğlenceler, sanat faaliyetleri vs.Venüs saatinde olursa daha başarılı olacaktır.
Astrolojiyi kayıtlarında görebildiğimiz birbirinden uzak bütün medeniyetlerde milattan 27 asır öncesine kadar,
GEZEGEN saatle aynı sıralama ve anlamlan göstermektedir. GEZEGEN hızına göre en yavaşından başlamak üzere sırasıyla,
Satürn ( SA ) Kötü, soğuk ve engelleyici
Jüpiter ( JU ) İyi, sıcak ve geliştirici
Mars ( MA ) Kötü, sıcak ve zorlayıcı
Güneş ( GU ) Hayatın yöneticisi
Venüs ( VE ) İyi ve verimli
Merkür ( ME ) Nötr ve haberci
Ay ( AY ) Değişken ve doğurgan
kalitelerde zaman dilimleri oluştururlar. Astronomi değişse de bu astrolojik bilgiler hep sabit kalmıştır.
GEZEGEN saatleri GEZEGEN etkisini tanıma gibi pratik açıdan çok yararlıdır. Saatler yakından izlenerek örneğin
Satürn saatinde zihnin tedbirli bir hale dönüştüğü, emniyet için sahiplenme isteklerinin arttığı, ciddi, üzüntülü bir hava yarattığı izlenebilir. Daha sonra gelen Jüpiter saatinde ise zihnin daralma yerine genişleme, iyimserleşme eğilimi gözlenebilir.
GEZEGEN saatlerinin bir kullanım şekli geçmekte olan saatin en iyi biçimde değerlendirilmesine ışık tutmasıdır.
Fırsatlar buna göre kullanılmalıdır.
GEZEGEN saatleri kişinin astrolojik yıldız haritası, yani horoskobu ile de ilişkilendirilerek kullanılabilir. Herkes bir radyasyon neşreder ve bu başkaları tarafından bilinçli veya bilinçsiz algılanarak onların o kişiye karşı davranışını belirler. Bazı yayıncılar elektrik karakterli olup itici, bazıları da manyetik karakterli olup çekicidir. İkisinin arasında değişenler de vardır. Elektrik karakterli itiraz edicidir. Ancak kendi karakterine uyanı algılar. Başkalarına canlılık ve ilham verir. Manyetik karakterli olan düşünceleri kendine doğru çeker. Bunlardan hangisine uygun olduğu kişinin horoskobunda bellidir. Her an bu etki hareket halindedir. Günün yönetici GEZEGENi’nin aldığı açılara göre çekici veya itici güçler çalışır. Horoskopta kişi için önemli iyi ve kötü etki veren GEZEGEN bellidir. Böylece kişi için bir gün içinde en iyi ve en kötü GEZEGEN saati tablolardan tespit edilebilir. Gerçekleşen iyi veya kötü şeyler yazılarak tablolarla karşılaştırılırsa zamanla kişi için iyi ve kötü saatler ortaya çıkacaktır. Kötü tesir altında enerji biriktirilir. Düşünceye yapılana dikkat edilir iyi tesir altında cesaretle yapılmak istenenin üzerine gidilir. Böylece doğa ile uyum içinde çalışılır.