Astrolojiye Genel Bakış

astroloji-mutlulukAstrolog Hülya Ataşcıoğlu
Hiçbir yaşanan nedensiz değildir ve ilahi planın işleyişi muazzam bir mükemmeliyet içinde gerçekleşmektedir. Bu sayede zihinde ki her soru da anlam kazanmaktadır.

Astroloji ile ilgilenmeye başladığımda, astrolojinin üniversitede almış olduğum eğitimden çok da uzak olmadığını farkettim. Sanat Tarihi ve Arkeoloji eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen eserlerin tarihsel süreçlerini, sanatçıların etkilendikleri sosyal, psikolojik koşulları, oluşum süreçleri ve dini inançlarını inceleyen geniş bir bilimsel alandır.  Astrolojide ilk yazılı bilgiler ise Asur ve Babil uygarlıklarından M.Ö 2500’den gelmeye başlamış ancak astrolojinin yazı öncesi geleneğinin ne kadar eski olduğunu tam olarak biilnmemektedir. Astrolojide yer alan kadim bilgiler ise nedense tarihi gelişim süreci içerisinde bazen önemsenmiş bazende küçümsenmiş. Klasik uygarlıkların düşüşü ile birlikte ortaçağdan itibaren önemini kaybetmeye başlamış. Rönesans döneminde tekrar itibarına kavuşmuş Thyco Brahe ve Johannes Kepler gibi gökbilimcilerce benimsenip Avrupa’nın büyük üniversitelerinde bilim dalı olarak kabul görmüştür. Modern bilim buluşları astrolojinin bilimsel doğruluğunu tartışmaya devam etsede, günümüzün modern insanları astrolojiye hayatlarında başarılı bir şekilde yer vermektedirler. Psikolog Carl Jung astrolojinin “bütün antik bilgeliği içerdiğini” söyler. Sanırım bu söz beni daha da etkileyerek astrolojiyi bilimsel anlamda araştırma çabası içerisine girmemi sağladı.

Astrolojide bilinen yaklaşık olarak  38.500 konfigurasyon çeşidi vardır. En tecrübeli astrolog bile sanırım bir kısmına hakim olabilir. Ancak harita yorumlarında kullanılan konfigürasyonları, öngörü yeteneği ile birlikte kullanan astrolog bir Okuma Sanatı icra eder. Olasılıkların gerçekleşme ihtimali ise tarih öncesinden gelen kadim bilgilerle doğru orantılıdır. Tesadüf denilemeyecek kadar çok doğruluğu denenmiş bilinen, bireyler üzerinde ve toplumsal etkilere sebebiyet verebilecek gezegensel enerji çeşitleri var. Bu enerjiler, kendilerini daha iyi tanımayı isteyen bireylere evrenin sayısız mucizelerinden biri olarak görülmelidir. Astroloji belki de gözleme dayanan psikoloji biliminden daha da gerçekçidir. Bazı psikologların hastaları üzerinde daha fazla bilgi sahibi olabilmek için astrolojiyi görmezden gelmediğini biliyoruz artık. Sanıldığının aksine burçlardan da daha çok gezegenlerin enerjilerinin dünyada yaşayan canlılar üzerinde ki etkilerini ve olaylarla bağlantılarını araştıran uzun bir süreç.

Bir astrolog tecrübesini danışmanlık vererek, güncel verileri ve geçmişte ki yayınları takip ederek geliştirebilir. Ne kadar çok doğru bilgi sahibi ise danışanıyla da güvene dayalı daha doğru bir iletişim kurabilir. Her doğum haritası kişiye özeldir. Doğum haritasının doğru analiz edilebilmesi için  saat, yer, yıl çok önemli verilerdir. Bu konunun çok önemsenmesini doğru buluyorum. Yoksa astrolog danışanına asla doğru bir yorum yapamayacaktır.

Zamanın kahinlerinden biri, gökler hakkında şöyle der: “Onların sesinin duyulmadığı ne söz ne de dil vardır.”

Astroloji ile ilgili edindiğim gerçekler beni, astrolojinin bilim olup olmadığı konusunda rahatsız etmemekte ve bilgilerimi paylaşmaktan dolayı mutluluk duymaktayım. Kim bilir yıllar sonra da belki gezegenlerin bir süs olarak galakside durmadıklarını açıklayan ve astrolojinin bilimselliğini kanıtlayan teoriler yeniden ortaya çıkabilir.